I.K.S. s.r.o.
Daxnerova 2636/9
010 01 Žilina

tel: 0905 342 802
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Property management

Spoločnosť IKS facility services poskytuje prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov v danej oblasti aj služby Property managementu , ktoré sú zamerané hlavne na :

 • Zastupovanie majiteľa nehnuteľnosti pred príslušnými úradmi verejnej a štátnej správy
 • Uzatváranie , ukončovanie a uskutočňovanie zmien zmlúv týkajúcich sa dodávky a prevádzky služieb ako aj správy nehnuteľnosti v mene majiteľa nehnuteľnosti
 • Zastupovanie majiteľa nehnuteľnosti pri rokovaniach s dodávateľmi
 • Uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa správy danej nehnuteľnosti, vrátane odovzdávania a prevzatia prenajímaných priestorov
 • Uzatváranie krátkodobých nájomných zmlúv na doplnkové priestory v zmysle plnej moci
 • Rokovania so zástupcami poisťovne v nahlasovaniach a riešeniach poistných udalostí
 • Zabezpečenie vhodnej propagácie za účelom prenajatia priestorov, prezentácia nehnuteľnosti
 • Spolupráca s maklérmi realitných spoločností
 • Komunikácia s nájomníkmi nehnuteľnosti
 • Vypracovanie a dohľad nad dodržiavaním prevádzkového poriadku objektu
 • Zastupovanie majiteľa nehnuteľnosti pri spracovaní faktúr a korešpondencie s tým spojenej, kontrola účtov spojených s nehnuteľnosťou v spolupráci s účtovnou spoločnosťou
 • Kontrola nad dodržiavaním záväzných termínov platieb / energie, prevádzkové náklady, nájomné a iné ... /
 • Dohľad nad zálohovými platbami za služby spojené s prenájmom
 • Zúčtovanie skutočných nákladov za služby a oboznámenie nájomcov s nimi
 • Požiadavky zákazníka zladiť s možnosťami technickej správy budov a pre prípadne nedostatky a rozpory aktívne hľadať kompromisné reálne riešenia