top of page

Spološnosť IKS facility services / predtým INFER KS s.r.o. / pracuje od roku 2008 v oblasti komplexného zabezpečenia služieb facility managementu, teda služieb súvisiacich s prevádzkou a údržbou nehnuteľností.


Svojou činnosťou dávame našim klientom priestor plne a nerušene sa sústrediť na tie aktivity spoločnosti, ktoré sú ich hlavnou podnikateľskou činnosťou.

Našou úlohou je v prvom rade znižovať náklady na prevádzku spoločnosti a zvyšovať kvalitu vykonávaných služieb k plnej spokojnosti klienta.

 

Explore

Všetky činnosti zabezpečuje náš vlastný kvalifikovaný personál alebo ho vykonávame formou outsourcingu certifikovanými dodávateľmi pri dodržaní legislatívy a všetkých technických noriem platných na území SR.

Postupne sa snažíme vylepšovať ponuku svojich služieb našim zákazníkom a v súčastnosti ponúkame:
  • Služby facility managementu
  • Služby property managementu
  • Celý rad doplnkových služieb
City View
bottom of page