top of page
Solar Panels
Projekt zelená domácnostiam

Dotačný projekt Zelená domácnostiam sa vracia späť. V rámci neho môžete získať pre rodinný či bytový dom alebo chatu, dotáciu na fotovoltiku až 4 025 €. Oproti predchádzajúcim kolám pribudli nejaké novinky. Nemusíte si s tým však lámať hlavu, pretože to najdôležitejšie sa nemení – dotáciu vybavíme za Vás v rámci administratívneho procesu fotovoltiky. 

Dotácie na fotovoltiku max. 1 725 € alebo pri spotrebe domácnosti nad 3 000 kWh ročne max. 4 025 €

Pre všetky kraje vrátane Bratislavského

Pre rodinné domy, bytové domy aj chaty – podľa trvalého pobytu

Dotáciu Vám preplatíme spätne v 1. štvrťroku 2024. Celý proces vybavíme za Vás – na nás sa môžete spoľahnúť

Dotácie na fotovoltiku pre domácnosť až 4 025 EUR

Tak ako v minulých kolách programu Zelená domácnostiam, dotácie sú na solárne panely (fotovoltiku) odstupňované podľa inštalovaného výkonu. 

Základný príspevok je 500 € na každý kWp inštalovaného výkonu panelov (tj. neberie sa do úvahy výkon meniča, ale panelov). Ak Vaša domácnosť spotrebuje do 3 000 kWh elektriny ročne, príspevok môžete čerpať max. na 3 kWp (tj. 1 500 €).
 

Pri spotrebe nad 3 000 kWh ročne môžete získať dotáciu až na 7 kWp (tj. 3 500 €). Budete to však musieť dokladovať faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie (rok 2022).

Navyše, k príspevku môžete získať 15% bonus, ak:

 • vďaka inštalácii fotovoltického systému prestanete vykurovať tuhým palivom,

 • alebo bývate v obci v oblasti riadenia kvality ovzdušia, zoznam je dostupný na webe SHMÚ
   

Dôležité je podotknúť, že 15% dostanete aj v tom prípade, ak spĺňate obe podmienky.

Pre lepšiu prehľadnosť, prikladáme tabuľku.

Výška spotreby domácnosti za rok 2022
Sadzba za 1 kWp
Sadzba za 1 kWp vrátane 15 % zvýhodnenia
Štandardný max. príspevok
Max. príspevok vrátane 15 % zvýhodnenia
Spotreba do 3 000 kWh ročne
500€
575€
1 500 € (max. 3 kWp)
1 725 €
Spotreba nad 3 000 kWh ročne
500€
575€
3 500 € (max. 7 kWp)
4 025 €

O dotáciu Zelená domácnostiam môžete žiadať pre fotovoltiku s výkonom panelov až do 10,8 kWp. Dostanete však max. toľko ako na 7 kWp fotovoltiku. Nad 10,8 kWp dotáciu čerpať nemôžete.

Dotácia aj pre bytové domy

Zmeny v rámci programu dotácií Zelená domácnostiam sa dočkali aj bytové domy.

Peňažný príspevok pri bytovom dome môžete získať 500 € na každý kWp výkonu panelov, pri max. výkone 1 kWp na každý byt. Aj v tomto prípade platí limit 10,8 kWp na celý fotovoltický systém. 

S bytovým domom môžete takisto získať 15 % navyše.

Budete potrebovať 50 % ceny

Z dotácie môžete financovať max. 50 % obstarávacej ceny zariadenia ako funkčného celku. Počítajte teda s tým, že zvyšných 50 % si zaplatíte Vy.
 

Čo znamená cena za funkčný celok? 
 

Je to cena za všetky komponenty fotovoltického systému (panely, meniče, batérie…) vrátane materiálu, montáže, revízie a ďalších úkonov, ktoré sú nevyhnutné, aby mohol byť systém spustený do prevádzky. Väčšinou sa stretnete s pojmom fotovotické zariadenie na kľúč, v rámci ktorého je celý proces v našej réžií, vrátate administratívnych úkonov spojených i so získaním dotácie, či komunikácie s distribučnou spoločnosťou a inými inštitúciami, ak je to potrebné.
 

Fotovoltické panely a meniče musia byť zapísané v zozname zariadení Zelená domácnostiam a musí Vám ich inštalovať oprávnený zhotoviteľ. My, v spoločnosti energovision, tieto podmienky máme splnené. 

Ponúkame možnosť financovania s podporou Tatra banky a ich Úver #premodruplanetu.
 

Inštalujeme výlučne preverené komponenty s dlhodobou životnosťou a vynikajúcou servisovateľnosťou. Používame fotovoltické panely značky qcells, na ktoré Vám poskytneme 12-ročnú záruku + záruku na (ne)pokles výkonu, ktorý počas 25 rokov neklesne pod 86 %. 
 

Meniče používame značky Huawei so zárukou 10 rokov a značky GoodWe so zárukou 5 rokov a s možnosťou predĺženia o 5, 10 či 15 rokov.

K fotovoltickému zariadeniu na kľúč ponúkame nadštandardné služby zdarma:

 • zrealizujeme obhliadku strechy, vďaka ktorej navrhneme fotovoltiku na mieru,

 • zvýšime záruka na celé dielo,

 • poskytneme dve servisné prehliadky,

 • monitoring Vášho fotovoltického zariadenia, naučíme Vás používať aplikáciu,

 • a technická podpora, kedykoľvek.
   

Fotovoltiku vám môžeme v súlade s podmienkami Zelená domácnostiam nainštalovať už od 30. 10., dotáciu preplatia spätne od januára 2024.

Dotácie na zelenú domácnosť pre Bratislavský kraj

Projekt má na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra. Celkovo na to SIEA vyčlenila financie z európskych a štátnych zdrojov vo výške 151,6 miliónov eur, ktoré bude možné využiť do roku 2029. Z toho je 58,1 mil. EUR určených pre domácnosti v Bratislavskom kraji, ktoré predtým čerpať nemohli.

Harmonogram programu Zelená domácnostiam

1. fáza harmonogramu projektu Zelená domácnostiam odštartovala 30. 10. 2023, kedy SIEA zverejnila podmienky podpory. 
 

Najdôležitejšia informácia pre Vás je, že zariadenie Vám môžeme v súlade s podmienkami programu nainštalovať už teraz.
 

Žiadosť o poukážku Zelená domácnostiam podáme hneď, ako to SIEA umožní. Oficiálne to má byť v 1. štvrťroku 2024. SIEA vtedy nasadí nový informačný systém, ktorý bude aktivovať a preplácať poukážky nám – zhotoviteľom.

Mám záujem o dotáciu v programe Zelená Domácnostiam
Mám záujem o :

Thank you! We’ll be in touch.

Dotazník zelená domácnotiam
bottom of page