top of page
11062b_f67dff5c5ff74c32bfc124c6a631424c~mv2_edited_edited.jpg
ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Vykonávame širokú škálu elektromontážnych prác od projektu až po kolaudáciu a odovzdanie zariadenia klientovo. 
Zameriavame sa najmä na trafostanice, fotovoltické elektrárne, batériové uložiská či kogeneračné jednotky

pROJEKT

iNžINIERING

rEALIZáCIA

kOLAUDáCIA A ODOVZDANIE

bottom of page