top of page
Solar Panels on Trees

ENERGETICKÉ PORADENSTVO

Poskytujeme komplexné služby, ktoré zahŕňajú prípravu podkladov pre výberové konania a spracovanie diagramov, určovanie minimálnych a maximálnych množstiev pre dodávku elektrickej energie.

Okrem toho poskytujeme poradenstvo pri výbere dodávateľa energií/médií, ktorý zabezpečí spoľahlivú dodávku do odberného miesta pre aktuálny kalendárny rok.

Návrh riešení pre nákup energií/médií

Všetky typy znaleckých posudkov

Energetický audit

bottom of page